NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar
16. april 2018
Forsøk på å stanse ulverettssak avvist av retten
17. april 2018

NORSKOGs Årsmelding 2017

Nå peker pilene igjen oppover for skogbruket. Det hogges mer enn på lenge, og det investeres mer i skogkultur og skogsbilveier. Etter mange år med svært dårlige priser har endelig også massevirkemarkedet begynt å ta seg opp. Interessen for å bygge i tre er økende og det kommer stadig nye fleretasjes hus og andre signalbygg i tre. Ny massevirkeforbrukende industri og bruk av tre til nye miljøvennlige produkter er ikke lenger bare festtaler, men har kommet nærmere en realitet som følge av beslutningen om å bygge et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte. Skog har fått stor og positiv politisk oppmerksomhet, og viktige signaler for skogbruket er nedfelt i den nye regjeringserklæringen. Fremtiden ser ganske mye lysere ut enn på lenge. Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake, for utfordringene står i kø. Men det må være lov til å glede seg litt over denne gode utviklingen.

 

Årsmelding 2017