Nytt kurs i lukket hogst – Nye datoer!
30. januar 2024
NORSKOG trenger bestand til prosjekt om lukket hogst
6. februar 2024

NORSKOG søker skog- og GIS-konsulent

Man inspecting trees in forest

En av våre trofaste kollegaer gjennom nesten 38 år skal trappe ned, og vi søker nå hans erstatter.

 

NORSKOG er en av de fremste aktørene innen skogbruk i privat sektor i Norge, og er det ledende skogøkonomiske fagmiljøet i Norge innen anvendt skogbruk. Vi arbeider med varierte skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og i utlandet.

 

I NORSKOG løser vi oppgavene sammen. Vi har varierte oppgaver knyttet til skogbruk og utmarksforvaltning. Et viktig prinsipp hos NORSKOG er frihet under ansvar, noe som vil si at du i stor grad styrer hverdagen din selv.

 

Vi ser etter en kandidat som vil bidra på flere av konsulentavdelingens fagfelt. I hovedsak vil arbeidet være relatert til arbeid med GiS- og karttjenester, skogbruksplanprogrammet Linnea og avvirkningsprognoser. Noe reising innenlands må påregnes.

 

Kontorsted vil være i våre lokaler på Lilleaker. Det er mulighet for å benytte seg av hjemmekontor deler av tiden.

 

Stillingens hovedoppgaver vil være knyttet til:

 

 • Kart- og GiS-tjenester til ulike prosjekter på tvers av konsulentavdelingen
 • Bistå brukere av skogbruksplansystemet Linnea
 • Avvirkningsprognoser
 • Verdsetting av skog og skogeiendommer i Norge
 • Skogeiers sakkyndig i forbindelse med frivillig vern av skog

 

Andre arbeidsoppgaver kan omfatte:

 

 • Utforming av landskapsplaner
 • FoU-prosjekter
 • Miljøsertifisering
 • Eiendomsforvaltning
 • Generasjonsskifter og odelsspørsmål
 • Skogfaglig bistand til grunneiere og medlemmer

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

Høyere skogfaglig utdannelse med interesse og erfaring med GiS og skogbruksplaner eller høyere formell utdannelse innenfor GiS med inngående kunnskap om skog og skogbruk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende skogfaglig utdanning.

 

 • Selvstendig og presis
 • Strukturert og ryddig
 • God arbeidsmoral
 • Erfaring med kartprogrammet ArcGIS
 • Gode datakunnskaper
 • God språkbeherskelse av norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Engasjement for skog og skognæringen

 

NORSKOG tilbyr

 

Vi tilbyr hyggelige lokaler sentralt i Oslo (Lilleaker), en variert og spennende arbeidshverdag, et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning, og en fordelaktig bonusordning. Hos oss vil du få prøve deg på utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde og stor frihet.

 

 

 

Prosessen frem til en eventuell ansettelse er helt konfidensiell.

 

For mer informasjon, kontakt gjerne konsulentsjef Anders Ringstad. Søknad med CV sendes til konsulentsjef Anders Ringstad på epost: anders.ringstad@norskog.no.