NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen
20. oktober 2022
Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode
21. oktober 2022

NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.

Benthe E. Løvenskiold var på høring med transportkomiteen, og var kritsisk til tidligere pengebruk: - Hundrevis av millioner forsvinner til planlegging, uten at et eneste spadetak tas.

NORSKOG var nylig på høring hos transport- og kommunikasjonskomité. NORSKOG benyttet sjansen for å be om midler til økt sasing på vei, bane og kai. Selv om Norge hvert år bruker store summer på transport og samferdsel, er det dessverre sjeldent skognæringen ser noe til det.

 

Særlig midler tømmertransport på bane ble etterspurt. Midlene som settes av til dette forsvinner gang på gang i planleggingsfasen, som blir så dyr, at det sjeldent er midler igjen til å faktisk gjennomføre tiltak. Hundrevis av millioner forsvinner til planlegging, uten at et eneste spadetak tas.

 

– Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff, ba Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG politikerne om.

 

Til sammenligning var NORSKOG via NORTØMMER AS var med i et samarbeid hvor vi fikk bygd en midlertidig tømmerterminal til seks millioner, som sparer Oslo for over 5000 tømmerbiler i året.

 

Les mer HER.