Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne
8. november 2021
Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet
8. november 2021

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

Det var god stemning da Statsråden møtte skognæringen.

Tirsdag var NORSKOG på skogstur med statsråd Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund, Statskog SF, Statsforvalteren i Oslo og Viken, ordfører, varaordfører og skogbrukssjef i Asker kommune. Fra NORSKOG møtte administrerende direktør Arne Rørå og næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold.

 

– Vi hadde en god samtale med Statsråden, forteller Benthe E. Løvenskiold. De nye EU-reglene, industribygging, samferdsel og investering i skogskjøtsel og skogkultur var blant temaene som ble tatt opp. 

 

Borch snakket varm om Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag. NORSKOG håper at midlene til skogskjøtsel og skogsbilveger igjen økes, etter en reduksjon i det framlagte statsbudsjettet. 

 

Hurdalsplattformen var et av temaene som ble tatt opp under møtet. Foto: LMD