Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne
8. november 2021
Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet
8. november 2021

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.

Det var god stemning da Statsråden møtte skognæringen.

Tirsdag var NORSKOG på skogstur med statsråd Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund, Statskog SF, Statsforvalteren i Oslo og Viken, ordfører, varaordfører og skogbrukssjef i Asker kommune. Fra NORSKOG møtte administrerende direktør Arne Rørå og næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold.

 

– Vi hadde en god samtale med Statsråden, forteller Benthe E. Løvenskiold. De nye EU-reglene, industribygging, samferdsel og investering i skogskjøtsel og skogkultur var blant temaene som ble tatt opp. 

 

Borch snakket varm om Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag. NORSKOG håper at midlene til skogskjøtsel og skogsbilveger igjen økes, etter en reduksjon i det framlagte statsbudsjettet. 

 

Hurdalsplattformen var et av temaene som ble tatt opp under møtet. Foto: LMD