Status for arbeidet etter stormen
10. desember 2021
Villsvinfeller til låns
16. desember 2021

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen

Benthe E. Løvenskiold og Arne Rørå i møte med statsråd Sandra Borch tidligere i høst.

NORSKOG og Norges Skogeierforbund informerte statsråden om skadesituasjonen, og hvilke virkemiddel som kan tas i bruk for å lette oppryddingsarbeidet. Det er viktig å få ut mest mulig skadet virke, slik at arealene igjen kan komme i produksjon, og for å forhindre omfattende billeskader. 

 

Borch forteller at hun blant annet ser på muligheten for å bruke skogfond til opprydding av spredte vindfall, og muligheten for å omprioritere tilskuddsmidler til skogdrift i vanskelig terreng til de områdene som er mest berørt. 

 

– Dette er skader som ikke bare påvirker de som driver skogen i dag, men som også får konsekvenser for neste generasjon. Dette er en situasjon som jeg tar på det høyeste alvor, sier Borch. Hun mener likevel det er grenser for hva departementene kan gjøre, da forsikringsordninger som dekker stormskader på skog.

 

– NORSKOG er fornøyde med at Statsråden ser alvoret i situasjonen. Det er mye vindfall i krevende terreng som det ikke er enkelt å håndtere, sier Benthe E. Løvenskiold. – Hun ønsker å se på hvilke muligheter regjeringen har til å bidra slik at det kan ryddes mest mulig før det blir fare for barkbiller til sommeren. Det er bra.

 

NORSKOG og resten av skognæringen vil ha dialog med LMD og Landbruksdirektoratet fremover for i fellesskap finne de beste løsninger.

 

Les mer om skadeomfanget her.

Les mer om hva Sandra Borch sier her.