Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt
8. oktober 2019
«Vindkraft er en trussel mot biomangfoldet»
8. oktober 2019

Norske Skog tilbake på børs

– Nå ønsker vi oss langsiktige aksjonærer som kan utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil, fremtidsrettet og langsiktig drift . Norske Skog er viktig for skogbruket i Norge, uttaler Arne Rørå i NORSKOG.

Norske Skog investerer i grønn emballasjeproduksjon. Foto Line Venn

Ikke uventet. Nå ønsker vi oss langsiktige aksjonærer som evner å ikke bare kjøpe Norske Skog, men også være med på å utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil, fremtidsrettet og langsiktig drift uttaler Arne Rørå i NORSKOG. Norske Skog er viktig for skogbruket i Norge.

 

Etter at Norske Skog har vært gjennom en konkurs, opprydding av gjeld, og omstilling og effektivisering av drift  oppnådde de i 2018 en klar resultatforbedring. Driftsinntektene endte på 12,64 milliarder kroner, opp fra 11,52 milliarder i 2017, mens brutto driftsresultat steg til 1,03 milliarder kroner fra 702 millioner kroner. På bunnlinjen fikk selskapet et nettoresultat på 1,53 milliarder kroner, mot et underskudd på 3,55 milliarder i 2017. Selskapet fikk god hjelp av et svært godt marked i 2018.

Nå vil Norske Skog tilbake på børs. I forbindelse med den planlagte børsnoteringen av Norske Skog forventes det en verdsettelse på mellom 2,9 og 3,7 milliarder kroner, opplyses det i en melding fra selskapet.

Tilbudsprisen vil ifølge Norske Skog være i intervallet 35-45 kroner per aksje. Opplegget for børsintroduksjonen innebærer at Oceanwood skal selge 28.875.000 til 41.250.000 eksisterende aksjer. Avhengig av interessen for kjøp av aksjer vil Oceanwood etter transaksjonen sitte med en eierandel på 42,5 prosent dersom overtegningsavtalen blir fullt utnyttet. I tillegg meldes det at Oceanwood inngår en lock-up-avtale i 180 dager for de resterende antall aksjer. Alle styremedlemmer eller primærinnsidere som kjøper aksjer i tilbudet vil ha en lock-up-periode på 12 måneder.

– Dette er ikke uventet sier adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå. – Når Oceanwood kjøpte opp gjeld og tok over Norske Skog forventet vi en prosess hvor de på sikt ville selge seg ut, fortrinnsvis med gevinst. Hva det betyr for skogeierne er foreløpig usikkert, men vi ønsker oss langsiktige investorer, helst norske, som ikke bare evner å kjøpe Norske Skog, men også være med på å utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil og langsiktig drift. Oceanwood har tidligere uttalt at de er positive til å være med videre, men også til ha med sterke norske eiere.