Biodrivstoff-krav meir enn innfridd
13. april 2018
Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april
16. april 2018

Norsenga må prioriteres raskt!

Per Martin Sandtrøen, Ivar Odnes, Benthe E. Løvenskiold og Arnfinn Nergård.

Norsenga skiller seg fra andre terminaler fordi den i tillegg til å være omlastingsplass fra vei til bane, også har en viktig funksjon for å koble to mindre vognsett sammen til ett, før det kan fortsette. I 2017 ble over 700.000 m3 fraktet over terminalen. Det optimale volumet ut fra arealet er ikke mer enn 300.000 m3, mens behovet på sikt er rundt en million m3. Konsekvensen er at det overskytende volumet må ut langs vei, noe som rammer lønnsomheten og dermed viljen til å hogge. Det er med andre ord denne terminalen som er det svake leddet i terminalnettet, og som først og fremst må prioriteres. Dette er et velkjent faktum i næringen.

Norsenga er viktig fordi den er et nødvendig knutepunkt i godsavviklingen. Dette gjelder både for Norske Skog og Borregaard og for den andelen av massevirke som skal til Sverige. Denne omsetningen av massevirke er helt avgjørende for at vi skal få nok sagtømmer til norsk sagbruksindustri.
Nå må andre planer for tømmerterminaler i Innlandet legges til side slik at innsatsen kan konsentreres om Norsenga der pengene vil ha størst effekt.

I dag var Ivar Odnes (transportkomitéen på Stortinget) Arnfinn Nergård (fylkesordfører Hedmark og leder av Jernbaneforum) og Per Martin Sandtrøen (rådgiver Sp Stortinget) på befaring på terminalen sammen med varaordfører og kommunalsjef i Kongsvinger kommune.

Tømmer på bane er jernbanens suksesshistorie. Norsenga er navet og må utvikles slik at kapasiteten ikke begrenser hele kjeden.