Klimatilskudd til gjødsling er en suksess
27. desember 2021
Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke
4. januar 2022

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges

Det er en samlet allianse av organisasjoner som uttrykker sin bekymring og uro for det juridiske spillet vi nå er vitne til ved at Oslo tingrett har stoppet lisensfelling i ulvesonen, på tvers av både Stortingsflertallets og faglige myndigheters vurderinger. – Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.

 

Naturbruksalliansen ønsker å gi sin støtte til KLD og forventer at forhandlingene i Oslo Tingrett kommer i gang så fort som mulig over nyttår, slik at det kommer en rask avklaring.  Det er avgjørende at det gis tid til planlegging for at gjennomføringen av lisensjakta blir effektiv. Naturbruksalliansen krever derfor at jakttiden forlenges med det antall dager som jakten nå forsinkes med. Normalt ville siste jaktdag vært 15. februar.

 

Naturbruksalliansen er bekymret for at om det blir full stans i lisensfellingen i 2022 eller at kvoten reduseres, vil en få en sterkt økende ulvebestand i ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.