– Utbedring av bruer – viktig med øremerkede midler
20. mars 2024
Høyesterett har avsagt dom i Engebøsaken
22. mars 2024

Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP) fremlagt 

Middle of the road

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 ble lagt frem 22. mars 2024. NTP presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet. 

 

 

I den nye nasjonale transportplanen har regjeringen blant annet satt av 480 millioner kroner til utbedring av bruer som ikke tåler tømmervogntog på 60 tonn. Regjeringen vil med dette legge til rette for effektivisering av tømmertransporten og styrke skognæringen. 

 

God klimapolitikk 

 

Dette er svært gledelig da det er av stor betydning at bruene ikke blir flaskehalser i transporten fra skogen til industrien, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold.  

 

– Dette vil også være god klimapolitikk da antall tømmertransporter vil reduseres, noe som gir lavere klimautslipp. At bruprogrammet nå dobles og videreføres med øremerkede midler er nettopp det en samlet skognæring har bedt om i mange år.   

 

– Nå vet vi godt at det som ligger i NTP er en «ønskeliste» og at ikke noe blir gjennomført før det har blitt med i de årlige budsjettene, men det er gode signaler om at regjeringen forstår næringens behov, påpeker Løvenskiold.  

 

Viktig tiltakspakke fjernet 

 

En av skuffelsene i NTP er fjerningen av det som tidligere er omtalt som «Godspakke Innlandet».   

 

– Dette var en samlet pakke med tiltak som ville være svært viktige for skognæringen. I denne lå blant annet nye terminaler og fornyelse av eksisterende terminaler, tilsvinger (Kongsvinger, Elverum og Hamar) og krysningsspor, forklarer Løvenskiold. 

 

Norge har vært helt avhengig av Rørosbanen siden Dovrebanen stengte i fjor høst. I den nye transportplanen foreslår regjeringen å prioritere Rørosbanen foran Nordlandsbanen, og ønsker nå å elektrifisere Rørosbanen og Solørbanen.