Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.
24. november 2017
Ekspertene tror Røkke får konkurranse om fabrikkene
24. november 2017

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

Christian Anker -Rasch, styreleder i NORSKOG

NORSKOG og dens medlemmer synes naturligvis det er trist hvis den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå skulle gå konkurs etter 55 års virksomhet. «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå ser ut til å bli en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG. Vårt tømmerselskap NORTØMMER, har valgt å prioritere Norske Skog som kjøper av tømmer i en krevende periode for å yte vårt bidrag til å sikre fortsatt drift.

«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.» På tross av god drift har det meste av overskuddet gått med til å betjene gjeld. Skal disse to fabrikkene være avtakere av norsk råstoff i framtida så trenger vi eiere som vil investere i å utvikle fabrikkene og nye produkter.

Aker har utvilsomt industriell kompetanse og kan være en slik god og langsiktig eier. Lokal forankring på eiersiden er også viktig, så ikke minst av den grunn er det positivt at Aker har kommet på banen. Men foreløpig er det uklart om konstellasjonen med Aker og Oceanwood blir de nye eierne av Norske Skogs operative virksomheter når salgsprosessen er endelig sluttført. Tross alt har eierne av de usikre lånene vært av den oppfatning at fabrikkene er verdt mer enn hva de så langt har vært tilbudt, så her kan det komme flere bud.  Selv om Aker og Oceanwood skulle lykkes med sin plan, så er det heller ikke gitt at dette er den endelige langsiktige eierløsningen for begge fabrikkene. Disse to opererer også som finansielle investorer og kan se mulighet for kortsiktig gevinst. «Uansett så vil de neste månedene bli spennende for alle tilknyttet norsk skognæring. La oss håpe og tro at det som nå skjer rundt Norske Skog er startskuddet på en ny og fremgangsrik periode», avslutter Christian Anker-Rasch.