Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten
4. januar 2020
Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr
6. januar 2020

Moelven: Viken skog benytter forkjøpsretten, det gjør ikke AT skog

Viken Skog SA skriver i sin pressemelding:

 

Styret i Viken Skog SA har i dag besluttet å benytte seg av retten i aksjonæravtalen til kjøp av sin forholdsmessige andel av aksjene til Eidsiva Vekst AS og Felleskjøpet Agri SA i Moelven Industrier ASA. Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer om lag 200 millioner kroner og øker sin eierandel i Moelven til i overkant av 20%.

 

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog ser dette som en stor og viktig investering.  – Sammen med øvrige eiere ønsker vi å utvikle selskapet videre som et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Moelven er også en stor og viktig kjøper av tømmer fra Viken Skog, og denne investeringen bidrar til å sikre andelseiernes interesser i verdikjeden, sier Breivik.

 

AT skog SA skriver i sin pressemelding:

 

Når Glommen Mjøsen Skog SA nå har kommet fram til at de vil bruke sin forkjøpsrett, til kjøp av ytterligere aksjer i Moelven Industrier ASA, avstår AT Skog SA fra denne muligheten.

 

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Norges største trelastkonsern, Moelven Industrier ASA. Eidsiva og Felleskjøpet Agri har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro AT Skog SA sammen med Viken Skog SA og Felleskjøpet til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene – vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.

 

Det er to alternativer i en slik prosess.

 

Den ene er at AT Skog gjennom et kjøp ville få et større og mer strategisk engasjement i Moelven Industrier. Sammen med de andre eierne ville vi bruke engasjementet til å sikre en best mulig utvikling for selskapet. Bakgrunnen for dette er at AT Skog har en innelåst posisjon, en liten aksjepost (7,29 %), men denne er en stor del av våre verdier. For ikke å bli ytterligere innelåst, var et aktivt initiativ nødvendig.

 

Alternativ to ville være at Glommen Mjøsen Skog bruker sin forkjøpsrett og med det blir en dominerende eier med over 50 % av aksjene i Moelven Industrier. En slik situasjon vil også avklare en fremtidig eiersituasjon og gi AT Skog muligheten til å komme ut av en innelåst minoritetsposisjon. Når Glommen Mjøsen nå har kommet fram til at de vil bruke sin forkjøpsrett, er dette helt naturlig og bra for Moelven Industrier. AT Skog kommer ikke til å bruke sin forkjøpsrett.

 

Prosessen som nå er igangsatt, er ikke en posisjonering mellom nord, sør, vest og øst blant landets skogeiere, men en del av et aktivt eierskap i Moelven Industrier. Moelven Industrier er et stort internasjonalt selskap med hovedtyngde i de skandinaviske landene. I et eierperspektiv er det selskapets evne til å lykkes i markedet, som er avgjørende for verdiutviklingen av AT Skogs investering i Moelven Industrier. Dette er AT Skog som eier opptatt av og dette har også vært førende for denne prosessen.

Det er flere som har spekulert i media om våre intensjoner i denne prosessen. Vi har valgt å ikke kommentere disse, da det kan skape ytterligere spekulasjoner som i ettertid kan skade både Moelven Industrier og våre øvrige relasjoner.

 

Vi har stor tro på tre som framtidens byggemateriale og mener Moelven Industrier er en viktig aktør i dette markedet.