Skog til nytte og nytelse
14. desember 2017
Vi er tvunget til å importere
15. desember 2017

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

Man beholder forslaget om en kompensasjonsordning.  Dette betyr at landene som er medlem ( og etterhvert Norge), får større handlingsrom i å fastsette referansebanen. Dette igjen betyr at mulighetene for økt avvirkning i framtiden blir større enn det kunne se ut en stund.

Nå må de norske myndighetene utnytte denne fleksibiliteten og sørge for at skogens betydning i klimasammenheng kommer til sin rett. Dette er et godt utgangspunkt for forhandlingene som starter på nyåret.