Skog til nytte og nytelse
14. desember 2017
Vi er tvunget til å importere
15. desember 2017

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er avsluttet. Resultatet for skogbruket ble bedre enn fryktet.

Man beholder forslaget om en kompensasjonsordning.  Dette betyr at landene som er medlem ( og etterhvert Norge), får større handlingsrom i å fastsette referansebanen. Dette igjen betyr at mulighetene for økt avvirkning i framtiden blir større enn det kunne se ut en stund.

Nå må de norske myndighetene utnytte denne fleksibiliteten og sørge for at skogens betydning i klimasammenheng kommer til sin rett. Dette er et godt utgangspunkt for forhandlingene som starter på nyåret.