Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018
8. mars 2018
Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli
8. mars 2018

LULUCF: – Ingen grunn til bekymring

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener skog- og trebransjens bekymring for EUs klimaregelverk er ubegrunnet. – Det er ingenting i dette regelverket som vil begrense avvirkningen i Norge. Skogpolitikken skal fortsatt bestemmes her i landet og vi kommer til å få en kompensasjon som gir godt rom for økt avvirkning, sier han til Norsk Skogbruk.

Utgangspunktet for spørsmålet er skog- og trebransjens bekymring for at en framtidig økt avvirkning vil komme til å belaste vårt klimaregnskap. Verdikjeden Skog og Tre har blant annet sendt brev til Elvestuen om dette. Der ber skogbruket og skogindustrien om at regjeringen i forhandlinger med EU gjør det den kan for å hindre at økt avvirkning i landet vil bli bokført som økte utslipp.

Bakgrunnen for det hele er at Norge er forpliktet til en felles gjennomføring med EU om oppfyllelse av Paris-avtalen. Det innebærer blant annet at vi må forholde oss til EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser fra endret arealbruk (LULUCF – land use, land use-change and forestry). Dette regelverket innebærer en fare for at Norge vil kunne få bokført et betydelig utslipp i avtaleperioden (2020-29), til tross for at skogen i Norge vil ha et betydelig netto-opptak. Årsaken er at opptaket skal sammenlignes med en referansebane basert på opptak og avvirkning i perioden 2000-09. En økning i avvirkningen i forhold til disse årene – som alle mener vi bør ha – kan dermed føre til at Norge får bokført store utslipp.

Men nylig hjemkommet fra sin første tur til Brüssel som klima- og miljøminister og et møte med EUs klimakommissær Miguel Areas Canete, mener Elvestuen altså at skogbruket og treindustrien ikke har noen grunn til å bekymre seg for at EUs klimaregelverk vil begrense avvirkningsmulighetene i Norge. Elvestuen sa etter møtet at han håper en avtale om felles gjennomføring av klimamål for EU og Norge kan være klar i løpet av høsten, men at det gjenstår en del tekniske diskusjoner.

Les mer i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 3-2018