Lovutvalg for motorferdsel nedsatt
10. september 2021
Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning
14. september 2021

Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar

 

Fire år etter høring og tilsvarende lang rundgang i byråkratiets irrganger foreligger ny versjon av Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar, bedre kjent som Marka-forskriften. Beklageligvis opprettholdes meldeplikten for hogster under 10 dekar.

 

Departementet (LMD) foreslo å fjerne meldeplikten for hogster under 10 dekar og innføre reell meldeplikt for resterende hogster. Samtidig skulle arealgrensene for hogstflater på 30 dekar (sentrale områder) og 50 dekar (ytre områder) gjøres absolutte. Basert på høringssvarene de fikk og «ei samla vurdering» som det så fint heter, har departementet altså falt ned på å ikke gjøre disse endringene.

 

– Det er beklagelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å redusere byråkratiet for skogeierne i kommunene som berøres av Marka-forskriften. LMD uttaler selv at deres gjennomgang av hogstmeldinger gir grunnlag for å slå fast at  «skogbruket tek ansvaret for å ta miljøomsyn i Marka på alvor, og at byråkratiet bør kunne reduserast», uttaler skogsjef Even Bergseng i NORSKOG.

 

– Jeg er helt sikker på at kommunale etater heller bruker ressursene sine på områder hvor det trengs reell endring i stedet for å bedrive papirflytting uten reelle konsekvenser for friluftsliv og miljø.