Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen
5. oktober 2021
Ap mangler tiltro til private skogeiere
6. oktober 2021

Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen

Øverst på ønskelisten til våre politikere nå står økt aksept for betydning av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av alle båndlagte arealer.

I partiprogrammene kom det frem at samtlige partier ønsket seg et større bidrag fra skogen. Dette er fullt mulig. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Årlig tilvekst i norske skoger på ca. 25 mill m3. Det er mulig å øke den årlige avvirkningen fra dagens 11-12 mill. m3 til 15 mill m3 innenfor en bærekraftig ramme. Det forutsetter imidlertid at vi som et minimum har rammebetingelser tilsvarende de landene vi konkurrerer med i dette markedet. En stabil høy avvirkning med tilgjengelig virkesvolum er et viktig tiltak for å sikre etablering av ny treforbrukende industri i Norge.

 

Øverst på ønskelisten til våre politikere nå står økt aksept for betydning av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av alle båndlagte arealer.

 

Les hele NORSKOGs innspill her: Innspill Regjeringsplattform