200 ville høre om tre som byggemateriale
26. oktober 2017
Mistanke om skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal
27. oktober 2017

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Entreprenører som har oppdrag for NORTØMMER må dokumentere gjennomført kurs innen 1. desember i år. Skogeiere eller andre som innehar driftsansvar for skogsdrifter må også ha denne kompetansen.

NORTØMMER tilbyr nå to varianter av kurs:

 

  1. Full gjennomgang av alle kravpunkt i skogstandarden

Kurset varer ca. 6 timer, og gjennomgår miljøsertifisering generelt, de 27 kravpunktene, våre rutiner for etterlevelse – med fokus på de områder vi har spesielle utfordringer. Dette passer for maskinførere og driftsansvarlige som ikke har kurs i Norsk PEFC Skogstandard fra før.

Tid og sted: Tirsdag den 14. november kl. 09:00, hos Skogselskapet i Buskerud (Planteskolen), Semsveien 44, Hokksund

 

  1. «Oppgraderingskurs»

Kurset varer ca 3,5 timer, og gjennomgår nye og justerte kravpunkt etter standard-revisjon 2016, repeterer viktige tema og våre rutiner.  Varianten passer for maskinførere og driftsansvarlige som har kurs i eldre utgave av Norsk PEFC Skogstandard.

Tid og sted: Tirsdag den 21. november kl. 13:00, hos VTØ, Vestsivegen 269 (Stolpeterminalen), Elverum

 

NORTØMMER PEFC LOGO

Kursholder er Erling Bergsaker, skogsjef i NORSKOG, medlem i arbeidsgruppen for ny standard og medforfatter av kursheftet (PEFC Norge/Skogkurs). Kursene er gratis for målgruppen. Det blir enkel servering.

Påmelding innen onsdag 8. november til NORTØMMER sentralbord nr. 904 78 000 eller epost post@nortommer.no

 

En kan alternativt gjennomføre Skogkurs sitt nettbaserte kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016. For mer informasjon se www.skogkurs.no.