200 ville høre om tre som byggemateriale
26. oktober 2017
Mistanke om skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal
27. oktober 2017

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard

NORTØMMER arrangerer igjen kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016. Gjennomført kurs er obligatorisk for alle entreprenører og maskinførere som har hogstoppdrag der tømmeret leveres til sertifiserte tømmerkjøpere.

Entreprenører som har oppdrag for NORTØMMER må dokumentere gjennomført kurs innen 1. desember i år. Skogeiere eller andre som innehar driftsansvar for skogsdrifter må også ha denne kompetansen.

NORTØMMER tilbyr nå to varianter av kurs:

 

  1. Full gjennomgang av alle kravpunkt i skogstandarden

Kurset varer ca. 6 timer, og gjennomgår miljøsertifisering generelt, de 27 kravpunktene, våre rutiner for etterlevelse – med fokus på de områder vi har spesielle utfordringer. Dette passer for maskinførere og driftsansvarlige som ikke har kurs i Norsk PEFC Skogstandard fra før.

Tid og sted: Tirsdag den 14. november kl. 09:00, hos Skogselskapet i Buskerud (Planteskolen), Semsveien 44, Hokksund

 

  1. «Oppgraderingskurs»

Kurset varer ca 3,5 timer, og gjennomgår nye og justerte kravpunkt etter standard-revisjon 2016, repeterer viktige tema og våre rutiner.  Varianten passer for maskinførere og driftsansvarlige som har kurs i eldre utgave av Norsk PEFC Skogstandard.

Tid og sted: Tirsdag den 21. november kl. 13:00, hos VTØ, Vestsivegen 269 (Stolpeterminalen), Elverum

 

NORTØMMER PEFC LOGO

Kursholder er Erling Bergsaker, skogsjef i NORSKOG, medlem i arbeidsgruppen for ny standard og medforfatter av kursheftet (PEFC Norge/Skogkurs). Kursene er gratis for målgruppen. Det blir enkel servering.

Påmelding innen onsdag 8. november til NORTØMMER sentralbord nr. 904 78 000 eller epost post@nortommer.no

 

En kan alternativt gjennomføre Skogkurs sitt nettbaserte kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016. For mer informasjon se www.skogkurs.no.