Nytt kurs i PEFC Skogstandard
30. november 2023
Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern
4. desember 2023

Kronikk: Hvorfor svarer ikke Økokrim på kritikken?

Kristine Jacobsen, NORSKOGs jurist og næringspolitiske rådgiver, og Even Bergseng, NORSKOGs skogsjef.

Økokrim skuffer når de ikke benytter sjansen til å diskutere innholdet og konklusjonen i sin rapport.

 

Kronikk av Even Bergseng, skogsjef og Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver. Denne kronikken ble først publisert på Dagsavisen.no 01.12. 

 

Norskog deler advokat Peder Landfalds syn på rapporten om lovbrudd i skogbruket (Dagsavisen 21. november). Økokrim insinuerer i sitt svar til Landfald (Dagsavisen 27. november) at Landfald har skrevet innlegget på vegne av Norskog. Han skriver imidlertid ikke i avisen på oppdrag for oss.

 

Landfald har skrevet innlegget med bakgrunn i sin egen kunnskap om og interesse for feltet. Vi synes det er helt naturlig at en advokat som er interessert i skogbruk og lovgivning reagerer når Økokrim uten grunn kaller virksomheten vår kriminell.

Økokrims assisterende sjef Inge Svae-Grotli sier at deres rapport først og fremst skal øke politiets kunnskap på feltet. Da må kunnskapen være etterrettelig. Kunnskap om skog er mangefasettert.

 

En rapport som konkluderer på bakgrunn av 28 «kan» og ingen «vet» er etter vårt syn dårlig håndverk og lite egnet for å diskutere skogbrukslovgivningens funksjon.

 

Landfalds gjennomgang av rapporten viser at få av lovbruddene er relatert til det profesjonelle skogbruket. Ingen av lovbruddene som omtales peker seg ut som gjentakende problemer.

 

Resultatet av å publisere slike rapporter og å slå det opp i media på den måten det her er gjort, er at skogbruket mistenkes for å drive kriminelt i stor skala. Dette til tross for at det ikke foreligger holdepunkter – verken i rapporten eller ellers – som skulle tilsi dette. Som Landfald er inne på i sin kronikk: Man kunne like gjerne brukt resultatene til å konkludere motsatt.

 

En rapport som konkluderer på bakgrunn av 28 «kan» og ingen «vet» er etter vårt syn dårlig håndverk.

 

Svae-Grotli skriver at to av de viktigste funnene i rapporten er få anmeldelser og lite oppfølging hos politiet. Hvordan kan dette bli til en rapport som heter ulovlig hogst? Og hvordan harmonerer dette med at Økokrim lar NRK eksklusivt publisere «Økokrim slår alarm: Verdifull skog hogges ulovlig i Norge, skadene er alvorlige», når rapportens hovedfunn ifølge Økokrims sjef er at det er få anmeldelser under skogbruksloven?

 

Å blande sammen private enkeltpersoners brudd på regler knyttet til verneområder, ulovlig hogst av naboens trær, enkelttrær og nesten-lovbrudd med de lovbrudd som skjer i skogbruket, for deretter å konkludere tungt og selvsikkert, oppfattes for oss som at Økokrim går over i politiske vurderinger. Det svekker Økokrims legitimitet, og det hjelper heller ikke skogbruket.

 

I det profesjonelle skogbruket jobber vi daglig for å unngå skade på miljø eller naturverdier. Vi bryter selvfølgelig ikke loven for egen vinnings skyld. Ser man på dekningsbidraget omsetningsaktører som oss har i en drift, vil man fort forstå at ethvert avvik er særdeles uønsket og ofte vil føre driften over i negativ balanse.

 

Det er en selvfølge at vi samarbeider med myndighetene, og diskuterer hva som ikke fungerer etter intensjonen og hvordan vi kan forbedre oss.

 

Derfor er vi skuffet over at Økokrim ikke benytter anledningen til å svare opp kritikken som kommer, diskutere innholdet og konklusjonen i rapporten, og hvilke konsekvenser dette har eller ikke har for diskusjonen om skogforvaltning i Norge.