Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater!
7. juni 2018
Mobil mätning kan förändra skogsbruket
11. juni 2018

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.

Arne Rørå

NORSKOG har fått varsel om kraftige angrep av rød furubarveps i søndre deler av Østfold, dvs. Halden, Aremark og Marker. Vi har hatt folk i området for å vurdere omfanget. Det ser ut til at angrepet strekker seg fra Halden området og til omlag 1 mil sør for Ørje. Det anslås at angrepet omfatter ca 150.000 dekar og at 15.000 dekar er hardt rammet. Vi har varslet forsikringsselskapet Skogbrand og vært i kontakt med NIBIO (skogforskningen) og Fylkesskogsetaten i Østfold. NIBIO og Fylkesmannen skal gjennomføre en befaring førstkommende mandag og basert på dette vil eventuelle tiltak bli vurdert.

Flere steder ser dette ille ut i dag, men erfaringen er at konsekvensen ikke blir like dramatisk som det ser ut til. Dødeligheten for furua er ca 3%. Nå er antakelig angrepet på sitt toppunkt og larvene vil snart slippe seg ned i lyngen og forpuppe seg. Angrepet er da over. Larvene angriper først fjorårsnålene, deretter tas de eldre nålene og til slutt årets nåler. De siste blir normalt ikke spist helt opp og det vil bli noe vekst resten av sesongen. Den skogen som ser grå/brun ut nå vil få noe mer grønnskjær utover i vekstsesongen.  En del trær vil dø. Øvrige angrepne trær vil få et tilveksttap da produksjonsapparatet er kraftig redusert og det tar 3-4 år før normal krone er gjenoppbygd. Det er mulig å sprøyte med et sprøytemiddel som inneholder et virus som dreper larvene, men kostnadene til dette vil normalt være høyere enn verdien av tilveksttapet.

Selv om furubarvepsangrep ikke normalt gir høy dødelighet så er det grunn for oss til å følge opp dette. Vi har sett at med endrede klimaforhold kan det komme følgeskader. De angrepne trærne vil ha et svekket immunforsvar og de er mottakelige for angrep av margborer eller sopp. Vi har nå unormalt høy varme og lite nedbør så derfor er vi særlig oppmerksomme.

Skulle det mot formodning bli en høyere dødelighet enn antatt vil det være aktuelt å sette i gang ekstra avvirkning for å få ut virket med minst mulig kvalitetsreduksjon. Vi har gode furuavtaler for tiden og vil forsøke å sikre avvirkningskapasitet til en slik aksjon dersom det skulle bli nødvendig.

Denne type skader dekkes av forsikring i Skogbrand og vi holder kontakt med dem med hensyn på skadeutvikling og eventuelle tiltak.

Jeg understreker at ut fra hva vi vet i dag så er det ikke grunn til å forvente behov for ekstraordinære avvirkninger.

Mer informasjon om rød furubarveps og angrepet i Østfold finner du her:

https://nibio.no/nyheter/store-insektangrep-pa-furu-i-ostfold