Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift
7. februar 2021
Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.
15. februar 2021

Kontoutskrift skogfond for 2020 produseres på nytt

Kilde: Landbruksdirektoratet

 

Landbruksdirektoratet har fått noen spørsmål, henvendelser og tilbakemeldinger på at henvisningene til næringsoppgave mm var tatt ut av årets ‘Kontoutskrift skogfond’ til skogeier. Betydningen og nytten en del har av disse henvisningene i kontoutskrifta, kan sånn sett framstå som undervurdert fra vår side.

 

 

Av den grunn er det besluttet å tilbakestille og produsere nye kontoutskrifter for 2020, hvor henvisningene til næringsoppgave mm er med. Om alt går som planlagt, vil disse kontoutskriftene være klare for utsendelse i ØKS på fredag den 12. februar. Nye kontoutskrifter sendes bare ut digitalt via Altinn og bare til skogeiere med bevegelse på skogfondskontoen i 2020.

 

 

Skogeiere, som ønsker ny kontoutskrift for 2020 og ikke mottar via Altinn, henvises til:

  1. Ta ut kontoutskrifta selv via «Innlogging skogfond»  https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogfond-og-skogfondkonto
  2. På forespørsel å få kontoutskrifta på papir/fil fra kommunen.
  3. Regnskapsfører med delegert tilgang fra skogeier, kan ta ut kontoutskrifta i Altinn og/eller som skogeier, jf. pkt. 1 over.

 

Dette til orientering.