WWF, ulv, staten og Kongen
24. november 2017
Nærmer seg løsning for Norske Skog?
24. november 2017

Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

Onsdag 22.november kom dette spørsmålet opp. Klima- og miljøminister Helgesen svarer at ordningen har svært vide rammer og er fleksibel, men den må brukes til konfliktdempende tiltak. Kompensasjonen skal brukes til konkrete tiltak i lokalsamfunnet og som kommer innbyggerne tilgode. Kompensasjonen skal henge saklig sammen med belastningen, sier Helgesen. Ordningen kan brukes til å betale grunneiere som har fått redusert sine jaktinntekter på grunn av ulven. Dette er første gang vi hører Statsråden innrømme at ulven kan ha stor betydning for grunneiers jaktinntekter. Dette har Stortinget bedt Statsråden ta tak i, noe han ennå ikke har gjort.

«Det er er bra at Helgesen endelig innser at det er riktig og nødvendig å kompensere grunneierne for de tap de lider i jaktbasert utmarksnæring, men det er ikke kommunal politikk son har forårsaket disse tapene. Når Stortinget vedtok å gjeninnføre ulv i Norge og konsentrere den innenfor et avgrenset område ble grunnlaget for de store tapene lagt. NORSKOG har beregnet de årlige tapene til i størrelsesorden 25-35 mill kroner pr år. Når storsamfunnet vil ha ulv i Norge så kan man ikke overføre en slik enorm regning til enkelt borgere. Stortinget ba derfor KLD utrede en ordning for å kompensere grunneierne for deres tap. KLD har verken utredet ordningen eller sørget for å få penger til den over statsbudsjettet. Å overføre dette ansvaret til kommunene hvor denne berettigede kompensasjon skal konkurrere med andre avbøtende tiltak holder ikke. Nå må Helgesen gjøre det Stortinget har bedt ham om, og det skader ikke om Stortingsrepresentantene begynner å vise sin utålmodighet.Helgesen bør selv ta ansvar for å få på lass en kompensasjonsordning for de grunneierne som lider store økonomiske tap i utmarksnæring, og ikke skyve dette over som en åpen og usikker sak for kommunene2 , sier Arne Rørå, adm.dir i NORSKOG.

Du kan se og høre spørsmål og svar fra Stortinget her. Dette spørsmålet kommer ca 1.41.15 ut i sendingen.