Genetisk verdifull ulv har fått revir og partner
23. april 2020
Markant nedgang i tømmerprisene
24. april 2020

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?

 

Av Yngve Holth

 

Vi ser stadig oftere at skogeiere som sender søknad om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, blir møtt med krav om saksbehandlingsgebyr.

For å innkreve en avgift, trenger kommunen hjemmel. Landbruksveiforskriften har ingen slik hjemmel. Svaret er derfor enkelt: Det er ikke hjemmel for å innkreve noen slik avgift. Dette skriver også Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider:

 

Kan kommunen med hjemmel i landbruksveiforskriften innføre gebyr får å behandle søknader om bygging av landbruksvei?
Nei, det er ikke hjemmel i landbruksveiforskriften for å innføre et slikt behandlingsgebyr.

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier/sporsmal-og-svar#landbruksveiforskriften-og-byggesoeknad