Skogfondskalkulatoren oppdatert med de nyeste skattereglene!
14. mai 2020
Vellykket skogdag i koronatider!
14. mai 2020

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

Verdikjeden Skog og Tre viser til høring om modulvogntog type 1 og 2 og 24-meters vogntog på tømmervegnettet. 

 

Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.

 

Verdikjeden Skog og Tre støtter at det i størst mulig grad åpnes for modulvogntog type 1 og 2, samt 24-meters vogntog på tømmervegnettet. Det er en klar forutsetning at tømmertransporten opprettholder minst like gode vilkår som i dag. Det bør vektlegges løsninger som er minst mulig ressurskrevende å følge opp for næringsliv og myndigheter og som gir rask effekt.

 

Les hele innspillet fra Verdikjeden her:Verdikjeden innspill modul på tømmervegnettet 14-05-20