Modernisering av viltloven
5. mars 2020
Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?
6. mars 2020

INNSIKT Marked nr 1-20

Les hele nyhetsbrevet her

 

KORT FORTALT

Mildt vær og bløtt terreng har gjort driftsforholdene vanskeligere i Nord-Europa i vinter. Med ellers fulle lagre hos industrien etter en het billesommer, er dette en kjærkommen nedkjøling i markedet som toppet seg da driftsprisene overgikk tømmerprisene i Sentral-Europa i fjor. (Se side 6-9).

 

Tømmer og trelast fra et overoppfylt Europa har imidlertid funnet uventede veier, når kanadierne nå rammes av virkestilgang grunnet store mengder død skog etter mange års angrep av the mountain pine beetle. Store mengder gikk i 2019 fra Europa til både Kina og USA og har dermed bidratt til å holde prisene nede, til kanadiernes frustrasjon. Der lider nemlig skogindustrien med nedleggelser til følge. (Se side 2-5).

 

Handelen med Kina påvirkes imidlertid nå av Koronaviruset og virket kan igjen begynne og hope seg opp i Europa hvis utbruddet vedvarer. Trelasteksport påvirkes også.

 

Ellers investeres det mer enn noensinne både i skog og i skogindustri for tiden. Konsern som Stora Enso investerer både i å sikre råvaretilgang og i omlegging av egen drift. Og investorer i finans ser stadig mer mot både skogeiendom som en sikker og langsiktig investering, men også skogindustri. Bærekraft er blitt konkurransekraft, både hva muligheter og risiko angår.  Se hva bank­ene forteller om eksplosjonen i interessen for «grønne investeringer og hva det kan bety for skognæringen. (Se side 14-17).

 

 

Vil du abonnere på INNSIKT Marked?

Meld deg på vårt NYHETSBREV her

 

INNSIKT – Marked nr 1-20