Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting
28. august 2020
NMBU får verdens største studentby i massivtre
31. august 2020

Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad.

 

Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020. 

 

Les mer om dette hos Landbruksdirektoratet.