Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen
19. mars 2018
Det haster med tiltak på Norsenga!
19. mars 2018

Høring om nytt regjeringskvartal i tre

Notat fra NORSKOG til representantforslag 103 S (2017-2018) om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.

 Et nytt regjeringskvartal vil være et signalbygg for Norge. Der vil vi ha muligheten til å vise kjernen av norsk kultur i moderne drakt og skape et ansikt utad mot verden.

NORSKOG er opptatt av at markedet for bruk av tre i bygg skal vokse. På denne måten kan vi ta skogen i Norge i mer aktiv bruk, slik som potensialet er skissert i SKOG22, og kombinere klimaarbeid med høyteknologi og moderne arkitektur.

Bygg av tre gir mange fordeler.  Det reduserer de netto klimagassutslippene betydelig og stimulerer samtidig til grønn fastlandsindustri i Norge, samtidig som det skaper trivsel og godt inneklima. Det bygges stadig flere bygg i tre, – studentboliger, omsorgsbygg, skoler og næringsbygg. Trenden å bygge høyere og større skjer raskt, og det har blitt stadig vanligere å benytte tre i store konstruksjoner. Mjøstårnet i Brumunddal blir, med sine 18 etasjer og 81 meters høyde, verdens høyeste trehus. Det består av norske byggematerialer laget av norsk tømmer, noe som styrker næringslivet i Norge og gir et svært godt klimagassregnskap.

Tre bør etter vårt syn helt klart brukes i det nye regjeringskvartalet der det egner seg og har sine fortrinn. Prosessen rundt dette prosjektet bør også bidra til å få større kompetanse om bruk av tre på nye områder som i dag ikke er kjent. Slik kan dette bidra til en kunnskapsutvikling som vi også kan dra nytte av i andre prosjekter senere.

5% av verdens CO2 utslipp stammer fra betongindustrien. Samtidig er erfaring, utstyr og metodikk i store deler av byggindustrien knyttet til bruk av nettopp betong. Ved at store offentlige bygg utformes med krav om bruk av tre så vil det bidra til en klimavennlig og bioøkonomisk utvikling av denne industrien.

Utviklingen av bruk av tre i bygg i de siste 20 år viser at det er uante muligheter. Dette bør utfordres i et slikt bygg. Norge har her en unik mulighet til å vise at vi er mer enn en oljenasjon og at vi har tanker om hvordan verden nødvendigvis må utvikles videre.