Skogbrukstall fra SSB
2. januar 2020
Kampen om Moelven-kontrollen: – En fiendtlig handling
3. januar 2020

Høring ledningsregistreringsforskriften

Yngve Holth, NORSKOG

I tidligere forslag var det lansert ideer om at grunneier måtte betale for å få tilgang til geografisk informasjon og evt. påvisning av kabler på egen eiendom. Noe slikt ville i realiteten innebære en formuesoverføring fra grunneier til ledningseier fordi grunneier aldri er kompensert for dette.

 

NORSKOG kan ikke akseptere en slik uthuling av eiendomsretten. Heldigvis har departementet ikke lagt seg på denne linjen og i forslaget kan nå grunneier påregne å få gjort kabelpåvisning gratis. NORSKOG har derfor avgitt høringsuttalelse og understreket grunneiers behov.

 

NORSKOG svar finner du her:Høringsuttalelse NORSKOG ledningsregistreringsforskriften

 

Selve høringssaken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  finner du her