Haakon Jamtli Kristiansen ansatt som ny skogkonsulent 
15. januar 2024
Vern av naturskog og gammelskog: – Vil i praksis være tvangsvern 
18. januar 2024

Hel ved eller vill vest? Vi tar debatten om behovet for ny skogbrukslovgivning!   

NORSKOG ønsker velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo 13. februar. Temaet er behovet for strengere regulering, og storsamfunnets tillit til skogbruket. 

 

De siste årene har norsk skogbruk vært i søkelyset. Flere aktører har tatt til orde for strengere regulering, og vist til ensartet skogbruk, flatehogst og dårlig økologisk tilstand i skog i sin argumentasjon for hvorfor dette er nødvendig.   

 

NORSKOG er opptatt av åpen debatt rundt reguleringen av vår bransje. Vi er derfor glade for å ønske velkommen til seminaret «Hel ved eller vill vest – mot millimeterjuss og mistillit i norske skoger?”.  

 

Seminaret arrangeres på Litteraturhuset 13. februar. Arrangementet er gratis og åpent for alle.  

 

Påmelding gjøres via denne lenken.

 

Hvilke problemer ønskes løst? 

 

Hvor reelt er behovet for strengere regulering? Hvilke problemer skal eventuell ny lovgivning løse? Og har jussen allerede virkemidler som gjør at man kan løse disse problemene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert på seminaret.   

 

Program:

  • 13:00-13:10: Velkommen! Arne Rørå, administrerende direktør NORSKOG
  • 13:10-13:35: «Forslag til endringer i skogbruksloven»  – Fredrik Holth – Dosent, Institutt for eiendom og jus, NMBU, partner, Holth&Winge
  • 13:35-14:00: «Kommentarer til Fredrik Holth sine forslag til endringer i skogbruksloven» – Kristine Jacobsen – jurist og næringspolitisk rådgiver  i NORSKOG
  • 14:00-14:20: Pause m. forfriskninger
  • 14:20-14:45: «Skogbruk i Norge – Hel ved eller vill vest?»  – Peder Landfald – Partner, Dæhlin Sand Advokatfirma
  • 14:45-15:30: Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Arne Rørå

 Viktig spørsmål å løfte 

Hvorvidt strengere regulering av skogbruket er nødvendig er et viktig spørsmål å løfte, både for norske skogeiere og hele storsamfunnet.  

 

– Behovet for ny skogbrukslovgivning og veien videre når det gjelder regulering av bransjen er et svært viktig spørsmål både for skogeierne og storsamfunnet. Vi ønsker derfor åpen debatt om de konkrete utfordringene vår bransje står ovenfor, samtidig som vi spør oss om hvorvidt mer offentlig regulering er riktig vei for skognæringen, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.     

 

Praktisk info: 

 

  • Sted: Litteraturhuset, Oslo (Sal: Skram)  
  • Tid: 13. februar kl. 13:00-15:30 
  • Påmelding: Seminaret er nå fullt!