Høyt trykk i skognæringen også i 2023
11. januar 2024
Hel ved eller vill vest? Vi tar debatten om behovet for ny skogbrukslovgivning!   
15. januar 2024

Haakon Jamtli Kristiansen ansatt som ny skogkonsulent 

NORSKOG er glade for å melde at Haakon Jamtli Kristiansen er ansatt som skogkonsulent i NORSKOG.  

 

Haakon er utdannet fotojournalist, og har nylig også fullført en mastergrad i skogfag ved NMBU. I masteroppgaven så Kristiansen på deteksjonen av små trær i tregrenseøkotonen ved bruk av dronebåren laser.  

 

– Motivasjonen min for valg av tema var at jeg er interessert i statistikk og teknologi, og jeg har virkelig fått brukt kompetansen min på dette området i masteroppgaven, påpeker Kristiansen. 

 

Verdifull og variert bakgrunn  

 

Haakon ser frem til å ta fatt på oppgavene som en del av konsulentavdelingen.   

 

– Motivasjonen min for å jobbe i NORSKOG er å bidra til å skaffe til veie et riktig datagrunnlag når man utarbeider skogstakster. Jeg skal blant annet jobbe med verdsetting sammen med skogkonsulent Svein Skjerstad, noe jeg gleder meg til.  

 

Avdelingsleder Anders Ringstad er glad for å ha fått Kristiansen på plass i avdelingen. 

 

 – Vi er svært fornøyde med å få Haakon med på laget. Selv om han er nyutdannet innenfor skogfaget har han en verdifull og variert bakgrunn, som vi vil dra stor nytte av. Under studiet har han også spesialisert seg innenfor noen felt som vi opplever en økt etterspørsel på.  Vi har stor tro på at Haakon vil gli rett inn i kompetansemiljøet hos oss og bidra til å utvikle nye og eksisterende tjenester hos oss.