Skog-seminaret Biotown Kongsvinger
16. november 2020
Svar på skriftlig spørsmål om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda
19. november 2020

Gratulerer så mye med stipend-priser til Anders Ringstad og Maximilian M. Zimmermann!

Skjermdump fra videokonferansen for stipendutdelingen, hvor statsråden deler ut masterstipend til våre ansatte i NORSKOG.

Av Julie Bjøre Glesne, næringspolitisk rådgiver i NORSKOG.

 


 

På grunn av koronapandemien ble seremonien ganske annerledes i år, ved at den ble heldigitalisert, men det hindret ikke stipend-drysset til skogfagstudentene. Ved tidligere år har seremonien foregått fysisk ved inngangen til Landbruks- og matministerens kontor.  

 

Velg Skog stipendene på til sammen 225 000 kroner er et spleiselag fra skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening, NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond. Mer om denne ordningen kan du lese her.

 

Stipendet gis til de tre masterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. I tillegg deles det ut for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend for beste bacheloroppgave ved HINN – Evenstad. Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Bakgrunnen for vektleggingen er tema, originalitet, kvalitet, formidling og resultater.

 

Statsråden ønsket velkommen til en ganske annerledes stipendutdeling. Ettersom det ikke var mulighet til å markere utdelingen med en «haug med folk», valgte Bollestad å skåle for stipendvinnerne med kaffekoppen, og sendte disse ordene med på veien:

–Det er en stor glede for meg å få være med på denne stipendutdelingen, og ikke minst ønske dere velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

 

Belønner de tre beste

Masterstipendet er på 50 000 kroner og gis til de tre beste studentene. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid. I år ble masterstipendene tildelt Anders Ringstad, Maximilian M. Zimmermann og Johanna Sætherø Steen.

 

Beste masteroppgave

I tillegg til masterstipendene, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. Oppgaven vurderes ut fra faglig kvalitet og relevans for skognæringen. I år gikk dette til Eivind Handegard for oppgaven «Identifying old Norway spruce and Scots pine trees by visual inspection : an analysis of the relationship between age, spatial distribution and morphological traits in trees».

 

Beste bacheloroppgave

Nils Hidle Gedde fikk stipend på 25 000 kroner for å ha levert årets beste bacheloroppgave ved HINN-Evenstad.

 

Samtlige stipendvinnere er allerede ute i relevante jobber, som viser at utdanning innen skogbruk er ettertraktet, og at skogbruket gir store muligheter som næring.

 

Beste karaktersnitt med høyt faglig nivå

NORSKOG er stolte over at Anders Ringstad og Maximilian M. Zimmermann har prestert med et så høyt faglig nivå på masteroppgaven, og samtlige emner inkludert i mastergraden. NORSKOG vil i det følgende trekke frem deres samfunnsaktuelle masteroppgaver.

 

Ringstad tok kontakt med NORSKOG for innspill til tematikk til masteroppgave, ettersom han ønsket å skrive om noe dagsaktuelt og interessant for næringa. Tittelen på masteroppgaven ble «Priser og prisutvikling på skogeiendommer i Norge, sammenlignet med Sverige, Finland og Baltikum». Oppgaven er interessant da den er den første av sitt slag i Norge. Den 1. juli 2017 ble priskontrollen på rene skogeiendommer avviklet. Overdragelsene er fortsatt konsesjonspliktige, men pris er ikke lenger et punkt som skal vurderes i kommunenes konsesjonsbehandling. I oppgaven fant en at prisene hadde økt signifikant i perioden, fra å ligge rundt 1 300 kr/da i perioden 2010 til 1. juli 2017 for å så stige jevnt til 2 200 kr i 2019.

 

Zimmermann skrev masteroppgave med tittelen «To ban or not to ban? Spatial and temporal effects of banning long-term supplementary feeding on red deer space use, forest browsing damage and the performance and nitrogen content of bilberry plants». I 2016 ble tilleggsfôring forbudt i Norge for å hindre spredningen av den dødelige skrantesjuken (CWD). Hensikten med denne studien var å vurdere effektene forbudet mot tilleggsfôring har på skogøkosystemet ved å sammenligne data før og etter forbudet. Resultatene viste at forbudet mot tilleggsfôring og den langvarige fôringsaktiviteten i området har påvirket skogøkosystemet rundt fôringsplassene, både i rom og tid, og at effektene fortsatt er til stede etter at fôringen har opphørt.

 

Variert arbeidshverdag

NORSKOG’s konsulentavdeling arbeider innenfor et bredt spekter av skogfaglige oppgaver. Ringstad og Zimmermann har vært ansatt i nesten seks måneder, og arbeider innenfor konsulentavdelingens varierte arbeidsfelt. Ringstad sine primære arbeidsoppgaver er tilknyttet prosjekter med bruk av digitale verktøy, samt frivillig vern av skog hvor han yter bistand til skogeiere som ønsker eller vurderer vern, samt utformer tilbud, beregner erstatning og forhandler verneforskrifter. Zimmermann jobber med alt fra skogforvaltning til vilt og utmarks relaterte oppgaver.

 

To stipend-priser på NORSKOG ansatte

NORSKOG gratulerer nok en gang Anders og Max, og de øvrige prisvinnerne. De er alle gode eksempler på at hardt arbeid i studietiden lønner seg og nå har de fått det dokumentert både med diplom og stipend. I NORSKOG har vi de siste 3 årene ansatt 6 nyutdannede med master i skogbruk fra NMBU. Samtlige har fått bestemannspris!

Vi er veldig glade for, og stolte av, at de aller beste velger å jobbe i NORSKOG og vi er imponert over hvilken kunnskap de bringer med seg. De er alle en viktig del av vårt faglige og sosiale miljø, sier Arne Rørå, adm. dir. i NORSKOG.

 

-Gratulerer til oss i skogbruket for at så mange velger skogbruk. Ønsker dere alle sammen et meningsfullt og læringsrikt arbeidsliv, avsluttet Arne Rørå, som også sitter som nestleder i Velg Skog.

 

Oversikt over stipendene for 2020:

 

Masterstipend NMBU:

  • Anders Ringstad
  • Maximilian M. Zimmermann
  • Johanna Sætherø Steen

Beste masteroppgave NMBU:

  • Eivind Handegard

Beste Bacheloroppgave INN-Evenstad:

  •   Nils Hidle Gedde