Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen
20. desember 2022
Regjeringen ber om snarlig rettsmøte om stans av lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen
28. desember 2022

God jul fra NORSKOG

NORSKOG tar juleferie, og vårt sentralbord stenges ned for julen.

Du kan fremdeles nå oss på firmapost@norskog.no.

 

Dersom du ønsker å nå en av våre ansatte, finner du deres kontaktinformasjon her.