Stor tilvekst i NORSKOG
14. september 2022
Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.
15. september 2022

Fritzøe Skoger går til innkjøp av to nye skogeiendommer  

De to nye eiendommene er til sammen på 34 000 dekar, og har god beliggenhet i forhold til selskapets øvrige eiendommer. – Jeg er glad for å ha overtatt eiendommene og ha sikret fortsatt norsk eierskap, forteller Michael Stang Trechow. – Vi utvider med dette skogdriften vår i nærområdet og kan produsere enda mer råvarer til det grønne skiftet.

                                                                 

Bærekraftig utvikling og ressursutnyttelse er sentralt i Fritzøe Skogers forvaltningsstrategi. – Målet er å bidra sterkt til fremtidsrettet og klimavennlig verdiskaping.

 

Kjøper gjerne mer

Fritzøe Skoger eier nå til sammen 734 000 dekar skog, og er landets største private skogeiendom. Trechow har klokketro på skogbruket, og er fremdeles interessert i å kjøpe mer.

 

Skogen har alltid vært et solid fundament for Treschow-Fritzøe-konsernet sin virksomhet, og konsernet er i dag både stort og mangfoldig slik at mulighetene for interessante investeringer er mange.

 

NORSKOG bistod i handelen, og Arne Rørå i NORSKOG mener det er et godt signal for skogbruket når en slik virksomhet velger å investere i mer skog. – En slik investering synliggjør eierens store tro på fremtiden for skogen, sier Rørå.

 

Nysgjerrig på markedet for skogeiendommer? Meld deg på SKOGFOURM på Honne 3.-4. november HER.

 

Aksjeselskap forblir norske

– De to eiendommene Treschow kjøpte var eid av aksjeselskaper og med sin størrelse er de interessante for utenlandske investorer. I den politiske debatten som nå pågår omkring konsesjonsloven og eierskap til skog så er jeg glad Treschow sikret at disse eiendommene forblir på norske hender, sier Rørå som benytter anledningen til å gratulere Michael Stang Treschow med kjøpet.