Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne
7. november 2021
– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden
7. november 2021

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

Første tema på fredagen var beredskap og skaderisiko. NORSKOGS skogsjef Even Bergseng startet med å gi salen en oversikt over dagens skadesituasjon, før Øyestein Løvli, skogsjef hos MEV, og Kjetil Løge, direktør for skog hos Skogbrand, fortalte etterpå om beredskapsarbeidet fra hhv. Skogbrukeren og assurandørens perspektiv.

 

Løvli mente risikospredning var det viktigste en skogbruker fortalte. Han fortalte at de i større grad satset på ulik behandling på like arealer. Naturlig foryngelse, sluttavvirkning før sunnheten svekkes, tynning før lukket hogst på egnede arealer var noen av tiltakene de hadde innført. Men aller viktigst var ungskogpleie og investering i vei og infrastruktur. Temaet engasjerte salen, og mange skogeiere delte sine erfaringer. Betydningen av ungskogpleie ble gjentatt av flere.

 

Løge fortale at Skogbrand planla å endre sin strategi, og satse med på forbyggende arbeid. – Vi ønsker å bidra til utvikling og formidling av kunnskap om klimatilpasset skogbehandling. Vi fikk også høre at Skogbrand vurderer å premiere skogeiere som planlegger godt og innfører tiltak som reduserer skaderisikoen med bedre avtaler.

 

Presentasjoner