Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt
12. oktober 2017
Helt vilt på nett
12. oktober 2017

Formuesskatten

Regjeringen skriver:

Som en del av enigheten om skattereform ba et flertall på Stortinget regjeringen om å innføre en verdsettelsesrabatt i formuesskatten på 20 pst. for aksjer og driftsmidler samt tilhørende gjeld

innen 2018. I 2017 ble det innført en rabatt for aksjer og driftsmidler på 10 pst. Departementet foreslår at denne rabatten økes til 20 pst. i 2018, og at bunnfradraget i formuesskatten videreføres

nominelt.