Høringsuttalelse angående forskrift til ny arvelov – dødsbo
8. september 2020
Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt
9. september 2020

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket

Erling Bergsaker fra NORSKOG har sammen med Norges Skogeierforbund arbeidet med å få på plass en strategi for produksjonsforskning i skogbruket. Dette er gjennomført med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. Skognæringen har lenge ønsket seg en økt satsing på produksjonsforskning, og har utarbeidet et strategisk dokument som skal vise retningen og løfte fram prioriterte temaer.

 

Fullstendig rapport og strategi kan leses her.