– God organisering og samarbeid mellom grunneiere og jegere er helt avgjørende for å redusere villsvinbestanden og for å holde bestanden på et minimum over tid, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. Dette er et spennende prosjekt, og jeg vil legge til rette for at regjeringens mål om å reduserer bestanden nås,  sier Bollestad.

 

Spredningen av Afrikansk svinepest rundt om i Asia og Europa, og de enorme konsekvensene av denne dyresjukdommen, har ført villsvinet høyt opp på den internasjonale politiske dagsorden. Det er politisk enighet om at den norske villsvinbestanden skal forvaltes mot færrest mulig villsvin spredt utover et minst mulig område, og at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere villsvinbestanden.

 

Fredag 17 januar, i forbindelse med Grüne Woche i Berlin, deltar landbruks- og matminister Olaug Bollestad sammen med Mattilsynet på en internasjonal høynivåkonferanse om afrikansk svinepest organisert av Europakommisjonen – «The Future of global pork production under the threat of African swine fever».

 

Landbruks- og matminister Bollestad tok opp en felles nordisk tilnærming til bekjemping av villsvin på Ministermøtet på Island i september 2019, med konklusjon at villsvinproblematikken i Norden skal fremmes som sak til orientering eller beslutning på neste ministermøte i Danmark 2020.

 

Eksterne deltakere på møte  i Landbruks- og matdepartementet 14.01.2020: 

Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

Arne Rørå, NORSKOG

Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet

Anne Marie Jahr, Mattilsynet

Ole-Herman Tronerud, Mattilsynet

Erik Lund, Miljødirektoratet