Vil styrke foryngelse etter hogst
30. august 2022
Stor tilvekst i NORSKOG
14. september 2022

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

Artsdatabanken tilbyr nå å abonnere på varsler når nye observasjoner blir festet i artskartet. Du har muligheten til å begrense varslene til et geografisk område, slik at du kan varsles når noen foretar en registrering på din eiendom.

 

Artsdatabanken er et nyttig verktøy for å få oversikt over naturen, men kan også skape unødvendige kostnader. Kartleggingen er basert på dugnad, og alle har mulighet til å bidra. Dette gir flere observasjoner, men øker også omfanget av feilregistreringer – enten fordi arten er feilidentifisert eller feilplassert på kartet. Artdatabanken har fagfolk som vurderer innmeldte registreringer, men de besøker ikke registreringen i felt – denne byrden og kostnaden faller ofte på skogeier.

 

NORSKOG ønsker i utgangspunktet at artsdatabankens fagfolk foretar en grundigere vurdering, men siden det ikke er tilfellet stiller vi oss positive til at skogeiere i det minste har muligheten til å varsles om registreringer, slik at en får mulighet til å sjekke opp registreringen i felt.

 

For å sikre et bærekraftig skogbruk og det biologiske mangfoldet er det viktig å ha oversikt over, å ta hensyn til, truede arter. Å utsette å undersøke en registrert til like før hogst kan bli kostbart, og føre til forsinkelser. Derfor oppfordrer vi til å få oversikt over skogen din tidlig.

 

Informasjon om hvordan du oppretter varsling finner du HER.