Det må lønne seg å være norsk eier
21. oktober 2020
Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner
22. oktober 2020

Even Bergseng er ansatt i NORSKOG

Foto: Kjersti Holt Hansen.

Even Bergseng er ansatt i NORSKOG og tiltrer den 2. november. Fra sommeren 2021 vil han overta som skogsjef etter Erling Bergsaker som da går av med pensjon. Skogsjef er en svært viktig fagstilling i NORSKOG og det er ikke enkelt å erstatte Erling Bergsaker, sier Arne Rørå. Vi begynte derfor rekrutteringsprosessen tidlig for å sikre oss en god overlapp i tid. Vi er svært glade for at vi fikk den personen som stod øverst på ønskelista. Even Bergseng er forstkandidat fra NMBU og har en doktorgrad i skogøkonomi. Han har tidligere arbeidet ved NMBU, NORSKOG og NIBIO og kommer nå fra stillingen som skogsjef i region øst i Viken Skog. Evens erfaring både fra akademia og operativt skogbruk er en ideell bakgrunn for oss. I tillegg er vi så heldige at Erling vil fortsette i en deltidsstilling også etter at han pensjoneres, sier Arne Rørå.