NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet
10. september 2020
NORSKOG med innspill til samferdselsministeren
10. september 2020

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt

Foto: Egill J. Danielsen

En partnergruppe bestående av Menon Economics, Høyskolen i Innlandet avd. Evenstad, NORSKOG og en bred referansegruppe skal gjennomføre en evaluering av hjorteviltstrategien. Målet med evalueringen er å kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av hjorteviltet. Vi ser frem til et spennende prosjekt i lag med dyktige partnere. Forventet oppstartmøte vil være i løpet av september.