A pack of wolves resting in the snow
Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie
6. desember 2021
Status for arbeidet etter stormen
10. desember 2021

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.

I 2020 foreslo EU å verne 30 % av medlemslandenes areal, hvorav 10 % vil bli strengt vernet, som en del av sin Biomangfold-strategi. Et slikt strengt vern vil innebære forbud mot jakt og fiske.

 

CIC (Council for Game and Wildlife Conservation) har argumentert mot dette forslaget, da det oppleves som et uberettiget tiltak for stanse tap av biologisk mangfold. Ansvarlig jakt og fiske er ikke nødvendigvis skadelig for biomangfold, og kan i flere tilfeller styrke det.

 

I den endelige Strategien er forslaget om forbud mot jakt og fiske på 10 % av medlemsstatenes arealer fjernet. Dette viser at EU hører på sine innbyggere, og er i stand til å tilpasse seg. NORSKOG håper EU velger å tilpasse seg også med tanke på tilbakemeldingene de fikk på Skogstrategien.

 

Les hele CICs sin pressemelding her.