NORSKOG med innspill til NTP og samferdselsministeren
14. februar 2023
NORSKOG søker skogkonsulent!
22. februar 2023

Endringer i vårens webinar-serie

Webinaret om lukket hogst den 19. april byttes ut med et webinar om skatteendringsforslaget i NOU 2022:20 – et helhetlig skattesystem.

 

Tidspunkt: 13. mars, kl. 20:00 – 21:00
Foredragsholdere: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold og næringspolitisk rådgiver og jurist i NORSKOG Kristine Jacobsen. 

Kun for medlemmer. 

 

For de som vil lære mer om lukket hogst har NORSKOG lansert et eget kurs i dette. Du kan lese mer om dette her.