Chefekonom: Svenska skatter kan slå undan benen för industrin
7. februar 2018
Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep
7. februar 2018

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

-Ulven er en del av norsk natur. Vi skal ha en levedyktig ulvestamme. Regjeringen har tidligere vedtatt å ta ut Julussa- og Osdalenflokken. Den beslutningen følger Klima- og miljødepartementet nå opp ved å ta ut de tre gjenværende ulvene utenfor ulvesonen i disse to revirene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Ulvebestanden er langt høyere enn den har vært på lang tid. Dette viser den foreløpige bestandsrapporten fra 11. januar i år som sier at så langt er det registrert 13 valpekull denne vinteren. Disse er fordelt på sju helnorske valpekull der Julussa og Osdalen er inkludert, og seks valpekull i grenserevirene. Totalt antall ulver registrert i Norge er 97-98. Tallet inkluderer helnorske ulver og alle ulver i grenserevirene. 23 av disse er seinere skutt under vinterens lisensfelling slik at det nå er 74-75 ulver igjen.

-Etter at kvoten på 16 dyr ble tatt ut i januar, ble vi oppmerksomme på at det var flere ulver igjen fra årets kull enn det som var tatt høyde for i kvoten. Disse dyrene tas ut for å følge opp vedtaket av 1. desember 2017 om å ta ut ulvene i Julussa- og Osdalenflokken, sier Elvestuen.

Regjeringens beslutning om uttak av to årsvalper i det tidligere Osdalsreviret og en årsvalp fra det tidligere Julussareviret har hjemmel i naturmangfoldloven § 18 tredje ledd, og i § 18 første ledd c om offentlige interesser av vesentlig betydning. Beslutningen kan ikke påklages.

Departementet vurderer at et uttak av disse tre årsvalpene ikke vil true bestandens overlevelse.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstraordinart-uttak-av-ulv-i-julussa-og-osdalen/id2588920/