Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!
6. april 2020
Norske Skog har kuttet enda mer i produksjonen som følge av korona
14. april 2020

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

Adm.dir. Arne Rørå, NORSKOG

Korona-pandemien har gitt skogbruket utfordringer knyttet til begrensa tilgang på utenlandsk arbeidskraft til vårens plantesesong. Dette innebærer at alternativ arbeidskraft må på plass, noe som vil kreve både rekruttering, opplæring og ekstra oppfølging. Med 28 millioner planter på lager, har det vært viktig for skogbruket å få på plass ordninger som sikrer at plantene kommer i bakken innenfor en forsvarlig økonomisk ramme for næringen.

 

Norges Skogeierforbund og NORSKOG har den siste tiden jobbet for å få på plass en slik løsning i tett dialog med myndighetene.  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt en egen forskrift for dette tilskuddet på høring, med høringsfrist 14. april. Der er det foreslått en tilskuddssats på 1,30 kr pr plante. De forventede merkostnadene for næringa er noe redusert i forhold til tidligere beregninger grunnet myndighetenes tiltak som gir noe bedre tilgang på utenlandsk arbeidskraft og gunstigere vilkår for norsk sesongarbeidskraft i landbruket.  Dette er en helhetlig og god løsning som gjør at merkostnadene for næringen er håndterbare, sier Rørå og Skorge.

 

Skogbruket er også tilfreds med at ordningen synes å bli enkel å administrere for næringa. Det har vært viktig å unngå at de mange tusen inngåtte avtalene med skogeierne om planting måtte reforhandles for å dekke opp økte kostnader, sier Skorge og Rørå.

 

Selv om skogplantene nå kommer i jorda, fører redusert etterspørsel i markedet til redusert aktivitet i skogen og i treindustrien. I skogbruket er særlig skogentreprenørene sårbare. Norges Skogeierforbund og NORSKOG er derfor opptatt av at det så raskt som mulig blir etablert ordninger som bidrar til å holde hjulene i gang i skogbruket.  

 

 

 Du kan lese forslaget til ny ordning fra Landbruks- og matdepartementet her