Verdikjeden Skog og Tre – innspill til regjeringsplattformen
4. oktober 2017
Første ulv skutt etter omstridt fellingstillatelse
4. oktober 2017

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

Skogforum om Eiendomsrett

Eiendomsretten er grunnlaget for viktig nasjonal verdiskaping. Hvordan utvikler eiendomsretten seg? Er det konflikt mellom eiendomsretten og allemannsretten, eller er de en gjensidig styrke for hverandre? Samfunnets respekt for privat eiendomsrett reflekteres i hvordan båndlegging av private eiendom erstattes. Interesser og verdiskapende forhold endrer seg over tid. Har erstatnings lovgivning og praksis holdt tritt med samfunnsutviklingen, eller er det på høy tid med en modernisering?

Temaene ble grundig belyst fra jurist Marianne Reusch, professor, dr.juris Geir Stenseth, daglig leder i Friluftsrådets landsforbund Morten Dåsnes og NORSKOGs Yngve Holth.

Her kan du se presentasjonene til innlederne.

Friluftsliv på ville veier

Eiendomsrett som utgangspunkt for verdiskapning

Skogens betydning for friluftsliv

Skogforum – Stenseth II