2017-tall om skogbruket fra Landbruksdirektoratet
23. mars 2018
Svenska Skogsplantor effektiviserar Conniflexbehandling med nytt medel
27. mars 2018

Eidsvold Værks Skogpris søker kandidater

Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge.

I denne forbindelse skal det legges vekt på arbeidet med å spre informasjon om de forhold som påvirker skogbruket.

Som kandidat kan foreslås skogeiere, skogsfolk innenfor forvaltningen eller organisasjoner, arbeidsledere og arbeidstakere, vitenskapsmenn samt personer som ellers innen nærliggende områder arbeider for skogbruket.

Forslag sendes snarest til Eidsvold Værks Skogpris; ved Det norske Skogselskap

Kontaktperson er: Trygve Enger – trygve.enger@skogselskapet.no