Skogeiernes inntekt
11. mars 2020
NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre
13. mars 2020

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses inntil videre.

 

NORSKOG har i dag besluttet å avlyse alle gjenstående distriktsårsmøter. Bakgrunnen for dette er den pågående situasjonen med risiko for Korona smitte som nå defineres som en pandemi.  Vi er i en situasjon hvor smitte ikke lenger kun kan spores tilbake til opphold i utlandet, men sannsynligvis spres mellom personer som kun har oppholdt seg i Norge. Det helsevesenet frykter er en rask spredning som fører til en overbelastning av kapasiteten i helsevesenet. Det er derfor et felles ansvar å forsøke å bidra til at smittekurven flates ut og det viktigste virkemiddelet er at vi unngår situasjoner med potensielt høyere smitterisiko. Vi anser ikke distriktsårsmøtene å være kritiske for driften av NORSKOG og har derfor besluttet å avlyse disse på ubestemt tid.  

 

Dette gjelder distriktsårsmøtene i:

Buskerud, Oppland og Vestfold som skulle vært avholdt på Lilleaker tirsdag den 17.03

Oslo, Akershus og Østfold som skulle vært avholdt på Lilleaker torsdag den 19.03

Hedmark som skulle vært avholdt på Kirkenær den 24.03

Telemark og Agder som skulle vært avholdt på Brokelandsheia den 26.03.

 

Distriktsårsmøtene skulle blant annet valgt styremedlemmer og valgkomite. Som en konsekvens av avlysningene fortsetter de sittende styrer og valgkomiteer inntil videre.

 

NORSKOGs årsmøte er planlagt avholdt i Oslo den 23.04. Beslutning om hvorvidt dette møtet skal avholdes vil bli fattet og kommunisert til medlemmene innen 01.04.
Dersom situasjonen utvikler seg slik at det er forsvarlig å avholde årsmøtet den 23.04 så vil det bli vanskelig å gjennomføre distriktsårsmøtene før dette tidspunktet. Dersom årsmøtet må utsettes så vil vi vurdere om det er rom og behov for å gjennomføre distriktsårsmøter i forkant av ny tid for årsmøtet.

Både NORSKOG og NORTØMMER har iverksatt omfattende tiltak for å redusere smitterisiko. NORTØMMERs aktivitet inngår som ett av mange ledd i en lang verdikjede. Det er derfor laget beredskapsplaner for å unngå driftsstans dersom nøkkelpersonell smittes av Korona eller må i karantene. Planer og tiltak følges og oppdateres løpende etter hvert som vi får ny informasjon.

 

Det er beklagelig at vi må avlyse distriktsårsmøtene, men mener det er viktig at NORSKOG som andre organisasjoner er sitt ansvar bevisst for å forsøke å redusere smitterisikoen i samfunnet.