Kontoutskrift skogfond for 2020 produseres på nytt
10. februar 2021
Denne vinteren/våren møtes vi digitalt!
21. februar 2021

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.

 

Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene. Vi inviterer derfor til et digitalt medlemsmøte hvor vi vil presentere bakgrunnen for den politiske diskusjonen som nå pågår, hvordan lovgrunnlaget er i dag og hvordan det har utviklet seg over tid, det politiske bildet i saken og forslag til mulige løsninger. Medlemmenes synspunkter vil være viktige bidrag i styrets og administrasjonens videre arbeid med saken.

 

Det digitale møtet er kun åpent for medlemmer av NORSKOG.

 

Du melder deg på det digitale møtet på denne linken:

https://zoom.us/meeting/register/tJIsd-GsqzkrEtHrRqT94NCb_tBxP9XvJEju