NORSKOG med innspill til samferdselsministeren
10. september 2020
Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020
15. september 2020

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

Som jeger har du en sentral rolle i å bistå med å hindre spredning av skrantesjuke, og bidra til å skaffe oversikt over hvor utbredt sykdommen er.​ 

 

Disse tiltakene må jegere følge:

  • notere posisjonen på fellingsstedet slik at vi kan spore slakterester dersom det viser seg at dyret er smittet
  • grave eller steine ned slakterestene
  • rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr. I tillegg desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. , så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger
  • prøve å unngå å flytte hele eller deler av døde hjortedyr ut av Hardangervidda før negativt prøvesvar foreligger. Dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart, er det viktig at jeger har kontroll på alle delene av dyret.​

Jegere som får positive prøveresultater blir kontaktet av Mattilsynet, slik at kjøtt og slakteavfall blir destruert. Du bør derfor oppbevare kjøttet og ikke levere det videre før prøvesvaret er klart.

 

Hva slags prøver skal du ta ut?

Det er viktig å levere inn prøver fra både hjerne og lymfeknuter fra felte dyr. I et tidlig stadium av skrantesjuke hos rein kan man kun påvise smittestoffet i lymfeknuter. Derfor er det viktig å få begge typer vev til undersøkelse. Se instruksjonsvideo og informasjon for uttak og merking av prøver her.

 

Tiltak dersom du jakter i flere områder

Det oppfordres til at du, mellom hvert område, sørger for at klær, støvler og lignende som er brukt på jakt blir grundig rengjort for å fjerne synlige rester av jord, slakteavfall, avføring osv. Utstyr som er brukt under slakting (kniv, sag etc.) vaskes grundig og desinfiseres med 2 % natriumhypoklorittløsning (for eksempel 1 del Klorin + 1 del vann) som holder minst 20°C i en time. Deretter skylles redskapene grundig med vann siden natriumhypokloritt er sterkt korroderende og kan ødelegge utstyr. Dette er spesielt viktig hvis du har jaktet i Nordfjella eller på Hardangervidda.

Oppdatert informasjon om skrantesjuke legges fortløpende på hjorteviltportalen.​