Åpnet for påmelding til skattewebinar
6. mars 2023
Ungskogpleie
Ungskogen trenger hjelp!
29. mars 2023

Datoene for årets distriktsmøter er klare!

 

Agder/Telemark

19. april kl. 18:00

Sted: Fossum Villa, Skien

 

Midt- og Vest-Norge

25. april kl. 11:00

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

 

Østfold/Akershus/Oslo

2. mai kl. 18:00

Sted: Børter Gård, Enebakk

 

Buskerud/Oppland/Vestfold

3. mai kl. 11:00

Sted: Selvik Bruk, Andorsrud, Drammen

 

Hedmark

24. mai kl. 18:00

Sted: Vinger Hotell, Kongsvinger

 

 

Temaer som vil bli tatt opp:

  • Tømmermarkedet
  • Lukket hogst
  • Frivillig vern av skog
  • Hva skjer i næringspolitikken?

Det vil gjøres enkelte lokale tilpasninger i temaer.

 

 

Mer informasjon kommer.

 

Det er mulighet for å melde seg på allerede nå ved å sende en mail til firmapost@norskog.no og oppgi hvilket møte man vil delta på. Det er fullt mulig å delta i et annet distrikt enn man tilhører hvis det tidspunktet passer bedre.