Skogkultur
26. april 2019
Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!
26. april 2019

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

Christian Anker-Rasch ble nok en gang gjenvalgt som styreleder for NORSKOG.

Styret i NORSKOG består etter årsmøtet av:

 

Christian Anker-Rasch , styreleder

Halvor Westye Egeberg, nestleder

Carl Gustav Rye-Florentz

Leopold A. Løvenskiold

Christine Næss Mathiesen