Hyggeligere nyheter enn at etterspørselen er stor og prisene går opp, kan en ikke tenke seg. Vi gratulerer skogeier med et fantastisk tilbud og vil oppfordre alle til å ta del i den optimismen som nå råder i skogbruket. I Glommen har vi som en tydelig målsetting at vi skal være best og tar slike oppslag som en spore til ekstra innsats selv om vi ut ifra artikkelen forstår at Vikens priser ligger helt opp på 400 kroner pr. kubikkmeter for massevirke og 700 kroner pr. kubikkmeter for skurtømmer.

VI MÅ imidlertid innrømme at vi ikke helt kjenner oss igjen. At priser kan variere fra tømmerparti til tømmerparti avhengig av dimensjoner, treslag og kvalitet er kjent, men gjennomsnittspriser i Østfold viser at Glommen er konkurransedyktig.

VI I Glommen har ikke etterprøvd påstanden rundt dette ene tømmerpartiet. Det ser vi ingen mening i, men det å summere opp ett tømmerparti til å «vise vei» for hele distriktet og konkludere med at skogeiere går glipp av 18 millioner kroner, er vi mildt sagt kritiske til.

VI MENER bruk av fakta i de fleste tilfeller er langt å foretrekke. Tar en utgangspunkt i offisiell statistikk for tømmeromsetning i Norge (kilde: Landbruksdirektoratet) kan ikke vi se annet enn at det er dødt løp. Legger vi på toppen utbytte til våre medlemmer på samhandelen skulle vi være godt i havn. Går en inn i årsberetningen til de forskjellige aktørene fra 2017, kan en heller ikke finne betydelige forskjeller i pris mellom aktørene.

SAMME KONKLUSJON må en også avlede av at Glommen har tatt markedsandeler i Østfold hittil i 2018. Det er en grov undervurdering av skogeierne å tro at så mange ville valgt Glommen som samarbeidspartner dersom vi underbetaler i henhold til påstanden i artikkelen.

DERIMOT VISER oppslaget at man som skogeier må være seg bevisst hva man selger. Tømmer er ikke bare tømmer. Det er mange faktorer som skal sammenlignes. Dette vet vi at Østfoldskogbrukeren er i stand til å gjøre.

SAMTIDIG SOM Aarbu påstår at skogeierne i sum kunne ha fått 18 millioner kroner mer for sitt tømmer gjennom andre enn Glommen, framhever han også omsorgen for Norske Skog Halden. Dersom skogeieren i oppslaget har rett i sine påstander om 100 kroner pr. kubikkmeter mer i pris, indikerer dette at prisen på det tømmeret som Norske Skog kjøper (massevirke) må være i nærheten av 400 kroner pr. kubikkmeter.

DA VIKEN avholdt sin konferanse «Tømmer og Marked» i vår, advarte Norske Skog-sjefen mot sterk prisøkning på massevirke, fordi lønnsomheten ville forsvinne for Norske Skog. Prisnivået var da på +/- 250 kroner pr. kubikkmeter. Dersom refinansieringen i Norske Skog har økt deres konkurransekraft slik at de nå kan tilby priser på et helt nytt nivå, så sier ikke Glommen nei takk til det heller.

Alt av gran massevirke som Glommen omsetter i Østfold, går til Østfoldindustrien. Det er riktig at Glommen flyttet en del volum fra Saubrugs til Borregaard fra 2016 til 2017, men vi flyttet ikke på en tømmerstokk da krisen eskalerte gjennom 2017.
Men det er helt riktig at vi mente at man måtte sidestille Norske Skog og Borregaard som virkeskjøpere og ikke prioritere den ene foran den andre. At Saubrugs ikke klarte å få det virket de hadde behov for i 2017, må bety at det var andre aktører enn Glommen som ikke leverte det de skulle

Vi ønsker både industrien og skogeierne i Østfold lykke til, og lover at Glommen skal være konkurransedyktige. Konkurranse er bra for skogbruket. Det viser den optimismen som nå råder. Skogeier bør aktivt søke de best betalende tilbud og Glommen er trygg på sin posisjon som en konkurransedyktig aktør!